BERGMANS FISK & VILT

Vår vision

I vår gårdsbutik erbjuder vi endast mathantverk där allt produceras för hand, med känsla för råvarorna och med hög kvalitetsmedvetenhet. Här sker ingen industriell tillverkning, och här finns allt från egna sillinläggningar, rökt lax, filead abborre, röding, souvas, getost, bröd, kött, grönsaker, allt produceras av småskaliga livsmedelsproducenter.

Vår vision och våra värderingar är vad som hjälper oss att hålla rätt kurs och navigera in i framtiden. Viktigt är att vår värdegrund och våra värdeord blir till handling och väl kända av ledning, personal och även gärna av samarbetspartners och kunder.

Värderingar är beständiga, men även föränderliga, principer som ska efterlevas och praktiseras som ett gott exempel av företagets ledning, och på så vis förmedlas till personal, kunder och partners i handling.

Värderingarna inom företaget formas och omformas i konversationer och gemensamma upplevelser – t.ex. i arbetsgemenskapen, på personalmöten, på lunchrasten eller vid spontana fikamöten.

Våra kärnvärden kan sammanfattas som följande:

 • Passion för en god matupplevelse
 • Känsla för hantverket
 • Arbetsglädje
 • Stötta lokalsamhället
 • Kvalitet
 • Stolthet över resultatet
 • Alla är lika viktiga för företaget
 • Respekt för djur
 • God service
 • Innovation

Innovation är ett begrepp som är ett framträdande värdeord hos de flesta företag och organisat- ioner, så även hos Bergmans Fisk & Vilt. Detta är inget konstigt, då den ofta fungerar som en motpol till den ofta vilseledande inställningen om att undvika misslyckande till varje pris.

En innovativ företagskultur är beroende av att man vågar testa nya saker, vara beredd på misslyckan- den, och att lära sig av dem för att ytterligare förbättra produkter, arbetsmiljö, prestation och kund- service.

Vi har i vår företagspolicy framtagit fem uttalade målsättningar att arbeta utefter för att säkerställa att värdegrunden efterlevs:

1) SKAPA KLARHET så att värdegrunden kan forma kulturen och styra verksamheten.

2) BILDA EN ENHET för att bli ett lag med gemensamma värderingar och hög nivå av tillit.

3) SÄKERSTÄLLA INTEGRITET så att allt vad organisationen tänker, gör och säger är konsekvent genom alla led.

4) PRAKTISERA ÖDMJUKHET genom att ta ansvar för när verksamheten utövas i konflikt med värdegrunden.

5) ATT VÅGA IFRÅGASÄTTA. Såväl ledning som personal ska känna sig trygga i att omvärdera och utmana gängse metoder och strukturer i syfte att efterleva eller stärka värdegrunden.

Mathantverk
Urban röker fisk

Värdegrund

RESPEKT FÖR DJUR
Vi arbetar främst med vilt som ska ha jagats/fångats på ett etiskt riktigt vis i enlighet med alla rådande regler och lagstiftning kring jakt och fiske.
Uppfödning av djur ska vara etiskt korrekt, med god insyn kring ursprung och handhavande hos underleverantörer. MFC-märkning ska ingå.

PRIORITERING AV DET LOKALA
Vi ser oss som en självklar och viktig del av lokalsamhället. Vi väljer främst norrländska producenter och leverantörer.
Vi arbetar med lokala jägare, fiskare och producenter för att stärka vår bygd och stötta de människor som bor och lever här.

KVALITET
Vi sätter kvalitet främst och vågar ta obekväma beslut och välja bort leverantörer som inte lever upp till våra kvalitetskrav.

UTVECKLING AV DET SMÅSKALIGA
Vi brinner för att utveckla det småskaliga mathantverket i Sverige med fokus på Jämtland, Norrbotten och Västerbotten.

SERVICE
Hos oss är du som kund alltid välkommen och alla vi som arbetar här jobbar för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt oavsett om du handlar i vår webbutik, i vår fysiska butik eller äter i vår restaurang.

LIKABEHANDLING

 • Hos oss är alla anställda lika mycket värda. Könstillhörighet, etnicitet, sexuell läggning, utseende och bakgrund ska inte skilja oss åt i behandling.
 • Hos oss är du som ny direkt välkommen in i vår kreativa process. Hos oss får du som har idéer och ambitioner möjlighet att växa och utvecklas.
 • Genom dialog delar vi information, kunskap och erfarenheter.
 • Här litar vi på och tar tillvara på varandras kompetens.
 • Vi är schyssta och respektfulla och ställer alltid upp för och hjälper varandra.
Rökt kött och ost på bricka
service, värdegrund. Stina i kassan i Gårdsbutiken.
Pelagoner
Kaffeost på träbricka
Rökt lax